Suomeksi På Svenska

Arbetshälsa och välmående

ARBETSHÄLSA OCH VÄLMÅENDE


Individens välmående består bland annat av en god balans mellan arbete och fritid. I bästa fall kan både arbetet och fritiden främja vår hälsa och skapa välmående. I första hand ligger ansvaret för att bygga en övergripande balans mellan arbetet och fritiden på individen själv men det förutsätter också aktivt deltagande från arbetsgivaren och samhället. Firstbeat Livsstilsanalys är ett utmärkt verktyg för att kartlägga hur belastning och återhämtning balanserar, individuellt, både i arbete och i vardagen. Läs mer här!

                                       

Att styra TYHY-processen i företaget

Arbetsvälmående är ingen tillfällighet. Individens goda arbetsförmåga och smidigt samarbete i arbetsgemenskapen är resultat av brett och långsiktigt arbete inom arbetsvälmående, TYHY. Det konkretiseras i vårt vanliga arbete som förutsättningar att utföra ett gott arbete - som i sin tur resulterar i ett gott resultat.

En bred syn på TYHY-processen är i första hand förankrad i företagets interna verksamhetsmodeller och förmansarbetet. Det innehåller också företagshälsovårdens och arbetarskyddets verksamhetsplaner samt företagets utbildningsplan, situationsanalys, verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering.

 

 

Erbjudanden


Är du och ditt företag beredd att bygga arbetsvälmående systematiskt och långsiktigt?

Ta kontakt med våra sakkunniga inom arbetshälsa och rehabilitering

Jessica Havulehto tfn 050 516 0360
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044

e-post: fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi