Suomeksi På Svenska

Sairausryhmäkohtainen kuntoutus

KELAN KUSTANTAMAT SAIRAUSRYHMÄKOHTAISET KUNTOUTUS- JA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT


Sairausryhmäkohtaisten kurssien tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Antamalla tietoa sairaudesta ja sairauden vaikutuksista tuetaan valmiuksia mahdollisimman täyspainoiseen elämään sairaudesta huolimatta. Esimerkiksi terveiden elämäntapojen ja itsehoitokeinojen omaksuminen, kipuun liittyvien ongelmien hallinta kuuluu ohjelmaan. Tiedon, henkisen tuen, keskustelun, eri työskentelymuotojen ja vertaistukitoiminnan avulla kykenet selviämään paremmin sairauden aiheuttamasta elämänmuutoksesta.

Osa sairausryhmäkohtaisista kursseista ovat ns. perhekursseja tai osittaisia perhekursseja, jolloin omainen tai muu läheinen voi osallistua kurssin omaisten jaksolle heille laaditun ohjelman mukaisesti. Perhekurssit tukevat perheiden selviytymistä kunkin elämänvaiheen ja tarpeen mukaisesti. 


>>> Tarkempaa kurssikohtaista tietoa oikealla >>>

 

Mikäli sairausryhmäkohtaisista kuntoutuskursseista ei löydy sopivaa kurssia tai sairaus, vika tai vamma vaatii tehostettua, yksilöllistä kuntoutusta vaihtoehtona voisi olla moniammatillinen yksilökuntoutus.

 

Lisätietoa:

Nina Karlsberg 050 370 5044

e-mail: nina.karlsberg@harmankuntoutus.fi