Suomeksi På Svenska

Työelämästä poissaolevat ikääntyneet monisairaat

TYÖELÄMÄSTÄ POISSAOLEVIEN IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT


Kuntoutujat
Kohderyhmänä ovat ikääntyneet monisairaat (ei ikärajaa), kotona tai palvelutalossa asuvat henkilöt, jotka ovat poissa työelämästä (kotona selviytymisen tai muuta toimintakyvyn vaikeutta, syrjäytymisriskiä yms.) ja jotka pystyvät liikkumaan itsenäisesti apuvälineitä käyttäen tai ilman apuvälineitä. Kuntoutukseen ei sovellu, jos henkilöllä on muistihäiriö (MMSE-muistitestin tulos alle 24 pistettä).

Kuntoutuksen tavoitteet
Toimintakyvyn turvaamisen ja parantumisen lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita: kuntoutuja saa tukea kotona ja sen lähiympäristössä omatoimiseen selviytymiseen ja elämänlaadun parantumiseen, kivun ja sairauteen liittyvien yleisten ongelmien hallintaan, psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänhallintakeinojen vahvistumiseen, sairauksista annetun tiedon syventämiseen ja oman terveyden edistämiseen olemassa olevien voimavarojen avulla.

Kuntoutuksen toteutus
Kuntoutuskurssi sisältää kolme jaksoa ja kotikäynnin (ensimmäinen jakso 10 vrk, sen jälkeen kuukauden kuluessa väliajalla kotikäynti, toinen jakso 5vrk, kolmas jakso 5 vrk). Kurssi toteutetaan 12 kuukauden aikana. Kurssi on osittainen perhekurssi, omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen yhteensä 3 vrk (2 vrk ensimmäisen jakson lopussa ja 1 vrk viimeisellä jaksolla).
Kela tekee kuntoutuspäätökset hakemuksien pohjalta. Kurssi toteutetaan yöpyen Härmän Kuntokeskuksessa tai ilman yöpymisiä yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Kuntoutukseen hakeminen
Kansaneläkelaitoksen kustantamille kursseille haetaan Kelan paikallistoimiston kautta jättämällä sinne hakemuslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna sekä lääkäriltä saatu B-lausunto, josta käy ilmi kuntoutustarve. Hakemuslomakkeen (KU132) saa Kelan toimistoista ja www.kela.fi nettisivulta kohdasta lomakkeet/kuntoutukseen. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja
Nina Karlsberg puh. 050 370 5044, sähköposti nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi.