Suomeksi På Svenska

TYK-kuntoutus

Työkykyä ylläpitävä kuntoutus, TYK


Kuntoutujat
Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat kuntoutuksen alkaessa työssä tai joiden työsuhde on voimassa (myös yrittäjille). Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet tai heillä on työkyvyttömyyden uhka lähivuosina.
Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa, eivätkä työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet ole olleet riittäviä.
Kuntoutujalla on fyysisistä ja/tai psyykkistä kuormittuneisuutta, pahenevat oireet työssä, runsasta terveyspalvelujen käyttöä ja mahdollisesti työstä poissaoloja.

Tavoite
Kuntoutuksella pyritään parantamaan tai ylläpitämään sekä fyysistä että psyykkistä työ- ja toimintakykyä sekä lisätä yleistä hyvinvointia. Huomiota kiinnitetään myös työympäristöön ja olosuhteisiin työpaikalla mm. erilaisten työhön ja työympäristöön kohdistuvien kehittämistoimien avulla. Kuntoutuja saa tukea ja ohjausta oman terveytensä parantamiseksi.

Kuntoutuksen toteutus
Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, työterveyshuollon ja työpaikan kanssa.
TYK-kuntoutus voi olla työpaikka- tai ammattialakohtainen.
Kuntoutus kestää 30–33 vuorokautta ja siihen kuuluu selvitysjakso(t), valmennusjaksot ja 1-2 yhteistyöpäivää. Sen lisäksi on mahdollisuus järjestää 1-2 työpaikkakäyntiä.
Kuntoutus toteutetaan 2 vuoden kuluessa sen alkamisesta.

Kuntoutukseen hakeminen
Henkilö voi hakea TYK-kuntoutukseen työterveyshuollon tai terveydenhuollon kautta yksilölliseen tai työpaikka/ammattialakohtaiseen 6-8 henkilön ryhmään.  Kelan toimistoon toimitetaan lääkärin B-lausunto ja Kelan KU101 –hakulomake.

Lisätietoja
Työhyvinvoinnin asiantuntijat Riitta Puumala puh. 050 371 4712 tai Sami Sarsama puh. 040 505 7468 tai Nina Karlsberg puh. 050 370 5044