Ajankohtaista

Härmä täyttää 40 vuotta!

POIMINTOJA ALKUTAIPALEELTA NYKYPÄIVÄÄN, KIRJOITTANUT TAPIO LIINAMAA 1970 luvun alussa kuntoutustoimiala alkoi pikkuhiljaa muotoutua sotiemme veteraanien ja invalidien ikääntyessä ja sodan vammojen alkaessa entistä enemmän vaatia kuntoutustoimia.Myös valtiovalta alkoi antaa tähän tarkoitukseen budjettivaroja. Ensimmäinen uuden tyyppinen kylpylä Länsi-Suomessa oli Ikaalisten kylpylä, joka oli Valion henkilökunnalle ja maidontuottajille ensisijaisesti tarkoitettu, mutta jossa sotiemme veteraanit ja invalidit kohosivat keskeiseksi […]

Härmä täyttää 40 vuotta! Lue lisää »

Psykofyysinen fysioterapia

Mitä on psykofyysinen fysioterapia? Psykofyysinen fysioterapia perustuu keho-mieliyhteyteen ja kokemukselliseen oppimiseen, esimerkiksi liikkeen, tuntemuksen tai hengityksen kautta. Kokemus yhdistää kehon, mielen ja tunteet. Psykofyysinen fysioterapia ei ole yksittäinen menetelmä, vaan fysioterapian viitekehys, jossa asiakas oppii tunnistamaan oman kehon reaktioita kehotietoisuuden kautta erilaisin kehollisin menetelmin ja löytää yhdessä fysioterapeutin kanssa keinoja oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja minäpystyvyyden

Psykofyysinen fysioterapia Lue lisää »

Kiila-kuntoutus uudistuu

Kelan Kiila-kuntoutuksen toteutus alkaa uudistuneena vuoden 2024 alusta. Ilolla voin todeta, että Kiila –kuntoutus tukee entistä paremmin kuntoutujaa saavuttamaan tavoitteitaan ja siten vastaamaan heikentyneen työkyvyn aiheuttamiin haasteisiin. Kuntoutuksen tavoitteiden toteutumista tuetaan jatkossa vahvasti kuntoutusjaksojen väliajoilla yksilöllisten etätapaamisten ja verkkokuntoutuksen kautta.  Merkittävä muutos on myös Kiila –yksilöpalvelun pidentyminen yhtä pitkäksi kuntoutusprosessiksi ryhmäpalvelun kanssa.  Kuntoutuksen sisällössä vahvistuu

Kiila-kuntoutus uudistuu Lue lisää »

Ammatillisen Kiila-kuntoutuksen esitteet

Kiila-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä niin, että pysyt työelämässä. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkyky on heikentynyt/riski heikkenee merkittävästi sairauden vuoksi ja joiden sairauden tai vamman arvioidaan heikentävän merkittävästi työkykyä ja toimeentuloa lähivuosina. Kiila-kuntoutusprosessi koostuu 1 yksilöllisestä avokuntoutuspäivästä, 13 ryhmämuotoisesta kuntoutuspäivästä (kolmessa jaksossa). Jaksojen välissä toteutetaan sekä verkkokuntoutusta kuntoutujan tavoitteiden toteutumisen tukena että yksilöllistä etävalmennusta yksilöllisen tarpeen mukaan

Ammatillisen Kiila-kuntoutuksen esitteet Lue lisää »

Sydänkuntoutukseen hakeutuminen

Aikuisten sydänkuntoutuskurssien osalta Kela kehittää omaa toimintaansa kuntoutuspalvelujen tuottajana ja hankkii sydänkurssit palveluntuottajilta uudella tavalla, jonka vuoksi Kelan kurssijärjestelmässä ei ole nähtävissä kurssiajankohtia samalla tavalla kuin muiden kurssien osalta. Asiakkaalle muutoksena on ainoastaan se, että Kelan sivustolta löytyy sydänkuntoutusta tuottavat kuntoutuspaikat ja alustavat ajankohdat. Löydät ajankohdat myös esitteestämme. Myöskään kuntoutukseen hakeutuminen ei ole muuttunut, kuntoutukseen

Sydänkuntoutukseen hakeutuminen Lue lisää »

Vaasan fysioterapia

Tarjoamme fysioterapiapalveluja Vaasassa. Meillä on laaja kokemus monista terapiamuodoista jokaisen asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä liikkumisen parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Toimimme asiakaskeskeisesti, mikä tarkoittaa sinun tarpeistasi ja odotuksistasi lähtevää hoitoa. Tavoitteena on löytää pysyviä/pitkäkestoisia ratkaisuja ongelmaasi. Haluamme antaa sinulle myös omia työkaluja oireidesi helpottamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Uutena palveluna myös psykofyysinen fysioterapia. Tutustu alla esitteisiin ja ota

Vaasan fysioterapia Lue lisää »

Kuntoutukseen hakeutuminen 

Kuntoutusta tai sopeutumisvalmennusta voi hakea Kelasta, kun työ- /ja tai toimintakykyä rajoittava yksi tai useampi sairaus tai vamma aiheuttaa kuntoutustarpeen. Kela järjestää kuntoutusta kaikenikäisille niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin eläkeläisillekin. Ellet oikein tiedä, minkälainen kuntoutus sinulle sopisi, kuntoutuksen asiantuntijamme auttavat sinua mielellään kertomalla eri vaihtoehdoista enemmän. Saadaksesi lääkärilausunnon, hakeudu lääkärin vastaanotolle keskustelemaan kuntoutustarpeestasi ja -tavoitteistasi

Kuntoutukseen hakeutuminen  Lue lisää »

Scroll to Top