Tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tules) sairastavien kuntoutukseen voit hakeutua, jos sinulla on diagnosoitu selkäsairaus tai niskan, hartian, yläraajan tai alaraajojen nivelten sairaus, jonka oireet ovat jatkuneet yli kolme kuukautta ja sairautesi vaikeuttaa töistä, opinnoista tai arjesta selviytymistä. Kuntoutus on ryhmämuotoista max 10 hengen ryhmissä. Työikäisille löytyy avomuotoinen TULES avokurssi, jossa on 10 päiväkäyntiä; tai TULES-kuntoutus majoituksella, jossa on 3 x 5 vuorokauden jaksoa kuntoutuspaikassa yöpyen täydellä ylläpidolla.

 

Työelämästä poissaoleville ja eläkkeellä oleville on omat joko alle tai yli 68-vuotiaiden TULES-kuntoutuskurssit majoituksella ja täydellä ylläpidolla. Avokurssille ja työelämästä poissa olevien kurssille voi hakea millä tahansa tule-sairauden diagnoosilla, mutta työikäisten TULES-kuntoutuksissa on omat kurssit selkä-, niska-hartia-yläraaja- ja alaraajan oireisiin. Kurssiaikataulut löytyvät esitteistämme (ks alla).

 

Hakemus tehdään lomakkeella KU132 ja liitteeksi tarvitset enintään vuoden vanhan lääkärin B-lausunnon, josta ilmenee mitä toimenpiteitä ja tutkimuksia on jo tehty terveydenhuollossa, joista huolimatta tarvitset moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua.

 

Kuntoutus on maksutonta ja Kela osallistuu myös matkakorvauksiin. Työelämässä oleva voi tulla kuntoutukseen työnantajan kanssa sopien joko palkattomalla ajalla tai vuosilomapäivillä, jolloin Kelasta voi hakea kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta. Mikäli työnantaja maksaa palkkaa kuntoutuksen ajalta, työnantaja hakee kuntoutusrahan Kelalta.

 

Scroll to Top